Споразумение за услуги blablamoney

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

1. Обща информация

1.1. Това Споразумение установява механизма за извършване на плащания за обмяна на валута, който е създаден от системата BlaBlaMoney. 

1.2. Онлайн обменникът BlaBlaMoney е специфичен интернет ресурс, който помага да се извършват плащания за обмен на средства. 

 1.3. Абонат на тази услуга на BlaBlaMoney може да бъде всяка компания, както и физическо лице, което желае да използва услугите на BlaBlaMoney. 

1.4. Освен това, съгласно текста на споразумението, Абонатът и услугата BlaBlaMoney ще бъдат наричани „Страни“.  

1.5. Страните изразиха намерението си да признаят този електронен документ за официален и законен, както и този, който е сключен под формата на документ на хартиен носител и установява правоотношения между Абоната и BlaBlaMoney относно извършване на услуги от последния.   

1.6. Ако Абонатът е съгласен с условията на този Договор, който е официален публичен документ, той поема изпълнението на всички задължения по неговото изпълнение чрез попълване на заявление чрез Интернет за предоставяне на определена услуга на BlaBlaMoney. 

2. Предмет на Споразумението е

2.1. Предоставянето на услуги на BlaBlaMoney от определено естество, чийто списък е даден в точка 4 от този документ, се извършва при условие, че Абонатът спазва редица съответни правила, изброени в точка 9. Правилата на тези правила са установени от вътрешния административен документ на BlaBlaMoney и са дадени в клауза 5 от посоченото Споразумение.    

2.2. При приключване на предоставянето на услугите на BlaBlaMoney и подписване на съответния Акт, Абонатът заплаща съответната сума на база изискванията на посочения Договор.

3. Задължения на страните и техните права

3.1. Онлайн BlaBlaMoney се задължава: 3.1.1. Въз основа на условията на това Споразумение, превеждайте определени средства с помощта на официални системи за електронно плащане. Списъкът на платежните системи е посочен на уебсайта;  
 

3.1.2. Когато Абонатът извършва операция по обмен на валута, да му осигури подкрепа под формата на информационна консултация и техническа поддръжка; 

3.1.3. Осигурете поверителността на личните данни на Абоната, както и цялата информация за операцията, включително часа на обменното плащане, неговата дата и сума, и, ако е необходимо, уведомете Абоната при първо негово искане. Горната информация за обменните операции е чисто лична и няма право на достъп до трети лица, с изключение на услугите, посочени в Политиката за поверителност;  

3.1.4. Използвайте информация за получените от Абонатите отстъпки; 

3.1.5. Ако е получено заявление от Абоната с основателна жалба относно изпълнението на услугата, възстановете му съответната сума, като преведете по посочената разплащателна сметка не по-късно от 24 часа, при позоваване на условията, посочени в този Договор в клаузи 3.2.5, 5.4, 5.6. 3.2. Задължения на абоната:  
 

3.2.1. Предоставете личните си данни и посочете съответната информация за вашата разплащателна сметка, където ще бъдат преведени средства; 

3.2.2. Информирайте за вашия валиден имейл; 

3.2.3. Установете изпращането и получаването на електронна информация и известия от администрацията на BlaBlaMoney на вашия имейл. За да регулирате непрекъснатата работа на компютърно оборудване и други джаджи, които имат достъп до Интернет, както и да осигурите защита срещу възможни вирусни щети на вашето оборудване с помощта на актуализирани версии на антивирусни програми. Тези действия са необходими, за да работят в специален защитен режим; 

3.2.4. Използвайте услугите на BlaBlaMoney в съответствие с правилата на настоящото Споразумение; 

3.2.5. Ако възникнат факти за нарушения при извършване на парични преводи по Вашата разплащателна сметка или разплащателната сметка на посочения принципал, незабавно информирайте службата за поддръжка на BlaBlaMoney за тези факти. По същия начин информирайте за фактите, изброени в настоящото споразумение в точки 5.4, 5.5 и 5.6. Уведомление за неспазване на крайния срок за превод на средства трябва да бъде изпратено до BlaBlaMoney в рамките на един месец от датата на забавеното плащане. Ако уведомлението за просрочено плащане не бъде получено от администрацията на BlaBlaMoney в посочения срок, сумата на такова плащане ще стане собственост на BlaBlaMoney; 

3.2.6. При извършване на преводи на средства да се ръководите от действащото законодателство; 3.2.7. Не използвайте различни механизми за навиване на уеб трафик. 3.3. Онлайн услугата BlaBlaMoney има право да: 

 

3.3.1. В случай на техническа и рутинна поддръжка временно да спре изпълнението на операции по превод на средства; 

3.3.2. Ако са възникнали неоторизирани действия от страна на неупълномощени лица и е получено съответно искане от администрацията на партньорски платежни системи и има заявление с жалба от Абоната, спрете операцията до пълно изясняване на причината за нарушението; 

3.3.3. Създайте своя собствена система от отстъпки; 

3.3.4. Назначават комисия за предоставяне на техните услуги; 

3.3.5. Да откаже извършване на услугата, без да обясни причината за такова решение; 

3.3.6. В случай на грешка при обмена на средства, да изисква от Абоната да предостави подходящи обяснения, като използва всички налични средства за електронна комуникация; 

3.3.7. Ако Абонатът наруши правилата за бизнес комуникация, включително използвайки нецензурни изрази, откаже да съобщи необходимите данни на администрацията на BlaBlaMoney, блокира го и напълно спре по-нататъшното взаимодействие; 

3.3.8. Спрете предоставянето на услугата за обменни плащания с позоваване на вътрешните разпоредби и съответните клаузи 5.4, 5.5, 5.6 от действащото Споразумение;  

3.3.9. Ако е невъзможно да се установи самоличността на Абоната, спрете операцията и блокирайте възстановяването, докато не бъде идентифицирано; 3.3.10. Ако Абонатът нарушава изискванията на клауза 3.2.7 от настоящото Споразумение и не изпълнява задълженията си, блокирайте всички източници на взаимодействие с този Абонат; 
 

3.3.11. Ако се окаже, че има незаконен начин за печелене на пари от страна на Абоната, предмет на използване на BlaBlaMoney или в други партньорски платежни системи, спрете обменните действия и не връщайте незаконните суми до изясняване на съответните причини .

4. Предоставяне на услуги на BlaBlaMoney

4.1. Изпълнението на услуги от услугата BlaBlaMoney за обменни операции се извършва при пълно едновременно взаимодействие с партньори за обслужване на плащане и банкови институции в съответствие със сключените договори;  

4.2. Администрацията на BlaBlaMoney не проверява Абонатите за законния произход на средствата, използвани за обмен.

5. Регулиране на борсовата операция

5.1. След получаване на необходимата сума от Абоната, операцията по обмен започва своето действие. Ако бъде получено заявление за обмен от Абоната и след 20 минути парите не са получени от него, администрацията на BlaBlaMoney има право да спре превода. Впоследствие, когато се получат средства от Абоната, операцията се възобновява, докато преводът се извършва по курса, който е валиден към момента на получаване на средствата. За обмен на криптовалута времето за изпълнение на приложението може да надвишава 1-1,5 часа.

5.2. За приключване на операцията по обмяна на валута се счита пълното получаване от Абоната на паричния превод по неговата сметка.

5.3. Ако действието на операцията е започнало, Абонатът не може да я спре.

5.4. Ако се окаже, че сумата за обмен не е достатъчна за извършване на операцията и се различава от сумата, попълнена в заявката, операцията се спира от услугата BlaBlaMoney или се преизчислява според получените средства. В случай на блокиране на операцията, Абонатът трябва да подаде заявка в съответствие с клауза 3.2.5 от настоящото споразумение, въз основа на която действието за обмен ще бъде възобновено. В същото време обменният курс остава на нивото, което беше в сила първоначално. Моля, имайте предвид, че сумата може да се различава, но не трябва да бъде по-малка от минималната сума за обмен. Ако Абонатът е прехвърлил средства под минимума, посочен на сайта, средствата ще бъдат загубени.

5.5. Ако по време на операцията по обмен се окаже, че Абонатът е посочил неправилно номера на сметката си или тя е блокирана, операцията по обмен спира. Също така, при невъзможност за промяна на данните, парите се връщат на Клиента.

5.6. Ако Абонатът направи корекции в стандартната бележка към платежния превод или парите не бъдат преведени от неговата сметка, администрацията на BlaBlaMoney блокира тази транзакция. След получаване от Абоната на съответната заявка, изпълнена в съответствие с клауза 3.2.5, средствата му се връщат.

5.7. Ако Абонатът трябва да извърши превод на криптовалута, тогава такава операция се извършва, като се вземат предвид условията на биткойн мрежата. Продължителността на тази транзакция може да бъде до три дни, като се вземе предвид натоварването на биткойн протокола. В същото време BlaBlaMoney не може да повлияе на времето за прехвърляне на криптовалута и следователно не носи отговорност за времето на тази операция.

5.8. Услугата за обмен има право да променя условията за рефералната програма по всяко време. Услугата за обмен не начислява награди за препоръка и също така не регистрира препоръка, при условие че и поканеният, и препоръчаният се намират на един и същ IP адрес. Освен това, за да изтеглите наградата за реферал, трябва да поканите поне петима реферали и всеки от тях трябва да направи поне един обмен. Възнаграждение за препоръка не се начислява в случаите, когато приложението е отрицателно за услугата, т.е. няма да има приходи от него.

5.9. Сайтът за обмен ще спре и блокира приложението, което съдържа биткойн портфейл с висок риск, както и портфейл със забранени сайтове. Средствата ще бъдат блокирани за дълго време и може да не бъдат върнати.

5.10 Във всеки случай, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.7.

6. Гаранции и относно tvetstvennost Страни

6.1. Ако Абонатът е подал заявление с грешни данни или е нарушил правилата за използване на системата BlaBlaMoney, както и други грешки при прехвърляне на средства, BlaBlaMoney се отказва от всякаква отговорност за подобни действия на Абоната. В този случай сумата не се възстановява и действието по превод не се анулира, ако се окаже, че Абонатът е посочил неверни банкови данни. 

6.2. BlaBlaMoney се отказва от отговорност за материални щети, причинени от Абоната, включително повредено оборудване, ако оборудването е неизправно в резултат на такива действия. 

6.3. BlaBlaMoney не носи отговорност в случай на неправилни действия или забавяне на превода на средства, настъпили по вина на партньори на платежни системи или банки.   

6.4. BlaBlaMoney не носи отговорност, ако Абонатът понесе разходи и загуби поради неразбиране на тарифите и ценовата политика за предоставяне на услуги за превод на средства. 

6.5. BlaBlaMoney не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на различни грешки от Абоната, включително във времето на плащанията в резултат на такива грешки. 

6.6. Абонатът поема отговорност за легитимния произход на предоставените за обменните действия средства.  

6.7 Абонатът гарантира, че към момента на взаимодействие с услугата BlaBlaMoney е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Абонатът.

6.8. В случай, че при извършване на преводи чрез системата BlaBlaMoney възникнат разходи, Абонатът се задължава да ги възстанови. 

7. Допълнителна информация

7.1. Ако е необходимо, BlaBlaMoney може да промени условията на настоящото Споразумение и други негови разпоредби. Актуализираната версия на Споразумението е валидна след като бъде публикувана в услугата.  

8. Обстоятелства извън контрола на страните

8.1. Поради настъпване на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства), страните се отказват изцяло от изпълнението на условията на настоящото споразумение. Извънредните ситуации включват: бунтове, наводнения и пожари, въвеждане на извънредно положение, природни бедствия, войни и други фактори извън контрола на страните. Факторите извън контрола на страните включват също прекъсвания на електрозахранването, липса на комуникация с интернет системата и др. 

9. Условия за byazatelnye за обмен

9.1. Забранено е извършването на незаконни валутни операции с помощта на системата BlaBlaMoney. В случай на нарушаване на това изискване и използване на системата BlaBlaMoney с цел извършване на незаконни действия, Абонатът е предупреден за прилагането на законодателни мерки към него в съответствие със законодателството на тази страна.    

9.2. При получаване на съответните искания от платежни системи, финансови институции и банки, правоприлагащи организации, както и други засегнати лица, администрацията на BlaBlaMoney изпраща необходимите данни за факта на нарушението, ако незаконосъобразността на такива нарушения е напълно доказана. 

9.3. Предоставянето на услугата се счита за завършено, след като Абонатът получи изцяло средствата по разплащателната си сметка, като Абонатът поема пълната отговорност за произхода им, тъй като системата BlaBlaMoney не проверява легитимния източник, участващ в операциите по обмяна на електронни пари. 

9.4. В случай на действия по обмен на средства от лица, действащи от името на Абоната, BlaBlaMoney се отказва от отговорност за резултатите от такива операции.  

9.5. След като потвърди съгласието си с условията за работа в системата BlaBlaMoney, Абонатът поема цялата отговорност за задълженията по настоящото Споразумение.

10. Верификация на Абонат на услугата BlaBlaMoney

10.1. Готовността на Абоната да премине проверка при първо искане на услугата BlaBlaMoney е неразделна част от това Споразумение.

10.2. В процеса на идентификация услугата може да изиска всякакви лични данни на Абоната, във всякакъв формат и във всякакъв обем, които услугата счете за необходими.

10.3. Услугата ще събира, използва и прехвърля информация за Абоната в съответствие с Политиката за поверителност.

10.4. С преминаването на идентификацията Абонатът се съгласява с Услугата да извърши всякакви проучвания във връзка с Абоната, които Услугата счете за необходими. Услугата може да ангажира трета страна за това проучване по свое усмотрение.

10.5. Интернет адресите на портфейлите на транзакциите, извършени в Услугата, се подлагат на автоматична AML проверка. Услугата може да изиска процедурата за проверка на абоната, ако интернет адресът на портфейла на абоната, посочен в приложението, има връзка със следните понятия: 

Незаконна услуга;

Darknet Marketplace;

Darknet услуга;

Измамна размяна;

Смесителна услуга;

Откуп;

Откраднати монети;

Измама.

10.6. В случай, че се установи връзка, тогава едва след като Абонатът премине процедурата за проверка, средствата ще бъдат върнати на адреса на подателя (минус комисионната, изразходвана за възстановяване).

10.7. В случай, че бъде открита връзка, само след приключване на процедурата за проверка от Абоната, средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).