Създаване на сметка

С този инструмент можете лесно да създадете фактура за плащане и да я изпратите на партньорите си. При работа с акаунти за услуги BlaBlaMoney всяка от страните може да избере най -подходящата парична форма. Подробни инструкции за работа с акаунти могат да бъдат прочетете тук.
Получавате