Hizmet sözleşmesi blablamoney

KULLANIM ŞARTLARI 

1. Genel bilgi

1.1. Bu Anlaşma, BlaBlaMoney sistemi tarafından kurulan döviz bozdurma için ödeme yapma mekanizmasını oluşturur. 

1.2. BlaBlaMoney çevrimiçi değiştirici, para alışverişi için ödemelerin yapılmasına yardımcı olan belirli bir İnternet kaynağıdır. 

 1.3. Bu BlaBlaMoney hizmetinin abonesi herhangi bir şirket olabileceği gibi BlaBlaMoney hizmetlerini kullanmak isteyen bir kişi olabilir. 

1.4. Ayrıca, sözleşme metnine göre Abone ve BlaBlaMoney hizmeti "Taraflar" olarak anılacaktır.  

1.5. Taraflar, bu elektronik belgenin yanı sıra kağıt bir belge şeklinde sonuçlandırılan ve Abone ile BlaBlaMoney arasında hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin yasal ilişkiler kuran bu elektronik belgeyi resmi ve yasal olarak tanıma niyetlerini ifade etmişlerdir.   

1.6. Abone, resmi bir kamu belgesi olan bu Sözleşmenin şartlarını kabul ederse, BlaBlaMoney"e belirli bir hizmetin sağlanması için İnternet üzerinden bir başvuru doldurarak uygulanmasına ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul eder. 

2. Sözleşmenin konusu

2.1. Bu belgenin 4. maddesinde listesi verilen belirli nitelikteki BlaBlaMoney hizmetlerinin sağlanması, Abonenin 9. maddede listelenen bir dizi ilgili kurala uyması şartıyla gerçekleştirilir. Bu kuralların düzenlemeleri belirlenir. BlaBlaMoney"nin dahili idari belgesi tarafından belirlenir ve söz konusu Anlaşmanın 5. maddesinde verilir.    

2.2. BlaBlaMoney hizmetlerinin sağlanmasının tamamlanması ve ilgili Kanun"un imzalanması üzerine Abone, belirtilen Sözleşmenin gerekliliklerine göre uygun tutarı öder.

3. Tarafların Yükümlülükleri ve Hakları

3.1. Çevrimiçi BlaBlaMoney şunları taahhüt eder: 3.1.1. Bu Anlaşmanın şartlarına dayanarak, resmi elektronik ödeme sistemlerini kullanarak belirli fonları transfer edin. Ödeme sistemlerinin listesi web sitesinde belirtilmiştir;  
 

3.1.2. Abone bir döviz bozdurma işlemi gerçekleştirdiğinde, kendisine bilgi danışmanlığı ve teknik destek şeklinde destek sağlayın; 

3.1.3. Abone"nin kişisel verilerinin yanı sıra değişim ödemesinin zamanı, tarihi ve tutarı da dahil olmak üzere işlemle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak ve gerekirse ilk isteğinde Abone"yi bilgilendirmek. Borsa işlemlerine ilişkin yukarıdaki bilgiler tamamen kişiseldir ve Gizlilik Politikasında belirtilen hizmetler haricinde üçüncü şahıs kuruluşlara erişim hakkına sahip değildir;  

3.1.4. Abone tarafından alınan indirimler hakkındaki bilgileri kullanın; 

3.1.5. Abone"den hizmetin ifasıyla ilgili haklı bir şikayet ile bir başvuru gelmesi halinde, işbu Sözleşme"de belirtilen şartlara istinaden en geç 24 saat içinde belirtilen cari hesaba havale edilerek uygun tutar kendisine iade edilir. Madde 3.2.5, 5.4, 5.6. 3.2. Abonenin Yükümlülükleri:  
 

3.2.1. Kişisel verilerinizi sağlayın ve fonların nereye aktarılacağı cari hesabınızla ilgili bilgileri belirtin; 

3.2.2. Geçerli e-postanız hakkında bilgi verin; 

3.2.3. BlaBlaMoney yönetiminin elektronik bilgilerini ve bildirimlerini e-postanıza gönderip alın. İnternete erişimi olan bilgisayar ekipmanlarının ve diğer gadget"ların kesintisiz çalışmasını düzenlemek ve ayrıca virüsten koruma programlarının güncellenmiş sürümlerinin yardımıyla ekipmanınıza olası viral hasarlara karşı koruma sağlamak. Bu eylemler, özel bir korumalı modda çalışmak için gereklidir; 

3.2.4. BlaBlaMoney hizmetlerini mevcut Sözleşmenin kurallarına uygun olarak kullanın; 

3.2.5. Cari hesabınıza veya belirtilen anaparanın cari hesabına para transferi yaparken herhangi bir ihlal hakkında gerçekler ortaya çıkarsa, bu gerçekleri derhal BlaBlaMoney destek servisine bildirin. Aynı şekilde, mevcut Anlaşmanın 5.4, 5.5 ve 5.6 maddelerinde listelenen gerçekler hakkında bilgi verin. Para transferi için son tarihin karşılanmadığına dair bir bildirim, gecikmiş ödeme tarihinden itibaren bir ay içinde BlaBlaMoney"e gönderilmelidir. Vadesi geçmiş ödeme bildirimi belirtilen süre içinde BlaBlaMoney yönetimine ulaşmazsa, söz konusu ödeme tutarı BlaBlaMoney"nin mülkiyetine geçecektir; 

3.2.6. Fon transferleri yaparken mevcut mevzuata göre hareket edin; 3.2.7. Web trafiğini hızlandırmak için çeşitli mekanizmalar kullanmayın. 3.3. BlaBlaMoney çevrimiçi hizmeti aşağıdaki haklara sahiptir: 

 

3.3.1. Teknik ve rutin bakım durumunda, para transferi işlemlerinin yürütülmesini geçici olarak durdurun; 

3.3.2. Yetkisiz kişiler tarafından yetkisiz eylemler ortaya çıkarsa ve ortak ödeme sistemlerinin yönetiminden ilgili bir talep alınırsa ve Aboneden şikayet içeren bir başvuru varsa, ihlalin nedeni tam olarak netleşene kadar işlemi durdurun; 

3.3.3. Kendi indirim sisteminizi kurun; 

3.3.4. Hizmetlerinin sağlanması için bir komisyon atayın; 

3.3.5. Böyle bir kararın nedenini açıklamadan hizmeti ifa etmeyi reddetmek; 

3.3.6. Fon alışverişinde herhangi bir hata olması durumunda, Abonenin mevcut tüm elektronik iletişim araçlarını kullanarak uygun açıklamaları sağlamasını istemek; 

3.3.7. Abone müstehcen dil kullanmak da dahil olmak üzere iş iletişim kurallarını ihlal ederse, gerekli verileri BlaBlaMoney yönetimine bildirmeyi reddeder, onu engeller ve daha fazla etkileşimi tamamen durdurur; 

3.3.8. İç düzenlemelere ve mevcut Anlaşmanın ilgili 5.4, 5.5, 5.6 maddelerine atıfta bulunarak döviz ödemeleri hizmetinin sağlanmasını durdurun ;  

3.3.9. Abonenin kimliğinin tespit edilmesi mümkün değilse işlemi durdurup, kimliği tespit edilene kadar iadeyi bloke etmek; 3.3.10. Abone, mevcut Sözleşmenin 3.2.7 maddesinin gerekliliklerini ihlal ederse ve yükümlülüklerini yerine getirmezse, bu Abone ile tüm etkileşim kaynaklarını engelleyin; 
 

3.3.11. Abone tarafından BlaBlaMoney veya diğer ortak ödeme sistemlerinde kullanılmasına bağlı olarak yasadışı bir para kazanma yolu olduğu ortaya çıkarsa, takas işlemlerini durdurun ve ilgili nedenler netleşene kadar yasadışı tutarları iade etmeyin. .

4. BlaBlaMoney"e hizmetlerin sağlanması

4.1. BlaBlaMoney hizmeti tarafından döviz işlemleri için hizmetlerin yürütülmesi, hizmet ödeme ortakları ve banka kurumları ile akdedilen anlaşmalara uygun olarak tam eşzamanlı etkileşim ile gerçekleştirilir;  

4.2. BlaBlaMoney yönetimi, değişim için kullanılan fonların meşru menşei için Aboneyi kontrol etmez.

5. Değişim işleminin düzenlenmesi

5.1. Gerekli tutarın Abone"den alınmasından sonra, değişim işlemi işlemine başlar. Aboneden değişim başvurusu gelmesi ve 20 dakika geçmesine rağmen paranın kendisine ulaşmaması halinde BlaBlaMoney yönetiminin transferi durdurma hakkı bulunmaktadır. Akabinde Abone"den para geldiğinde işleme devam edilirken, paranın geldiği andaki kur üzerinden transfer işlemi gerçekleştirilir. Kripto para değişimi için uygulamanın çalışma süresi 1-1,5 saati geçebilir.

5.2. Döviz bozdurma işleminin tamamlanması, para transferinin Abone tarafından hesabına eksiksiz olarak alınması olarak kabul edilir.

5.3. İşlemin eylemi başlamışsa, Abone bunu durduramaz.

5.4. Değişim tutarının işlemi tamamlamak için yeterli olmadığı ve başvuruda doldurulan tutardan farklı olduğu anlaşılırsa işlem BlaBlaMoney hizmeti tarafından askıya alınır veya alınan paraya göre yeniden hesaplanır. İşlemin bloke edilmesi durumunda, Abone, değişim işleminin devam ettirileceği temelinde mevcut Sözleşmenin 3.2.5 maddesi uyarınca bir talep sunmalıdır. Aynı zamanda, döviz kuru başlangıçta yürürlükte olan seviyede kalır. Tutarın değişebileceğini, ancak minimum değişim tutarından az olmaması gerektiğini lütfen unutmayın. Abone, sitede belirtilen minimum tutardan daha az para aktarırsa, para kaybedilecektir.

5.5. Değişim işlemi sırasında Abonenin hesap numarasını yanlış belirttiği veya bloke olduğu anlaşılırsa, değişim işlemi durur. Ayrıca detayları değiştirmek mümkün değilse para Müşteriye iade edilir.

5.6. Abone, ödeme havalesi için standart notta düzeltmeler yaparsa veya hesabından para aktarılmazsa, BlaBlaMoney yönetimi bu işlemi bloke eder. Madde 3.2.5 uyarınca gerçekleştirilen ilgili talebin Aboneden alınmasından sonra, fonlar kendisine iade edilir.

5.7. Abonenin bir kripto para transferi yapması gerekiyorsa, Bitcoin ağının şartları dikkate alınarak böyle bir işlem gerçekleştirilir. Bu işlemin süresi, Bitcoin protokolünün yükü dikkate alındığında üç güne kadar çıkabilmektedir. Aynı zamanda BlaBlaMoney, kripto para transferinin zamanlamasını etkileyemez ve bu nedenle bu işlemin zamanlamasından sorumlu değildir.

5.8. Değişim hizmeti, tavsiye programının koşullarını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişim hizmeti, hem davet edenin hem de yönlendirilenin aynı ip adresinde bulunması koşuluyla, yönlendirme ödülleri talep etmez ve ayrıca bir yönlendirmeyi kaydetmez. Ayrıca tavsiye ödülünü geri çekebilmek için en az beş tavsiye davet etmeli ve her birinin en az bir değişim yapması gerekir. Hizmet için yapılan başvurunun olumsuz olduğu durumlarda yönlendirme ücreti alınmaz. bundan bir geliri olmayacaktır.

5.9. Borsa sitesi, yüksek riskli bir bitcoin cüzdanı ve yasaklı sitelerin bir cüzdanını içeren uygulamayı askıya alacak ve engelleyecektir. Fonlar uzun süre bloke edilecek ve iade edilemeyebilir.

5.10 Her halükarda iade yapıldığında, 10.7 maddesi hariç %5 komisyon kesilir.

6. Garanti ve yaklaşık tvetstvennost Taraflar

6.1. Abone hatalı verilerle bir başvuru yaptıysa veya BlaBlaMoney sistemini kullanma kurallarını ve ayrıca para transferinde diğer hataları ihlal ettiyse, BlaBlaMoney Abone"nin bu tür eylemleri için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu durumda, Abone"nin yanlış banka bilgilerini belirttiği ortaya çıkarsa, tutar iade edilmez ve havale işlemi iptal edilmez. 

6.2. BlaBlaMoney, bu tür eylemler sonucunda ekipmanın arızalanması durumunda, hasarlı ekipman da dahil olmak üzere Abonenin neden olduğu maddi hasardan sorumlu değildir. 

6.3. BlaBlaMoney , ödeme sistemlerinin veya bankaların ortaklarının hatası nedeniyle meydana gelen yanlış eylemler veya fon transferinde gecikmeler olması durumunda sorumluluk kabul etmez .   

6.4. BlaBlaMoney, Abone"nin fon transfer hizmetlerinin sağlanması için tarifeler ve fiyatlandırma politikasına ilişkin yanlış anlaması nedeniyle maliyet ve kayıplara maruz kalması durumunda sorumluluk kabul etmez. 

6.5. BlaBlaMoney, Abone"nin bu tür hatalar sonucu ödemelerin zamanlaması da dahil olmak üzere çeşitli hatalar yapması sonucunda ortaya çıkan zararlardan sorumlu değildir. 

6.6. Abone, değişim işlemleri için sağlanan fonların meşru kaynağının sorumluluğunu üstlenir.  

6.7 Abone, BlaBlaMoney hizmetiyle etkileşim kurduğu sırada, Abonenin bulunduğu ülkenin mevzuatına göre reşit olduğunu garanti eder.

6.8. BlaBlaMoney sistemini kullanarak yapılan transferlerde herhangi bir masraf çıkması durumunda, Abone bunları tazmin etmeyi taahhüt eder. 

7. Ek bilgiler

7.1. Gerekirse BlaBlaMoney , mevcut Sözleşmenin şartlarını ve diğer hükümlerini değiştirebilir. Sözleşmenin güncellenmiş versiyonu, hizmette yayınlandıktan sonra geçerlidir.  

8. Tarafların kontrolü dışındaki durumlar

8.1. Mücbir sebep eylemlerinin (mücbir sebep) ortaya çıkması nedeniyle, Taraflar mevcut Sözleşmenin şartlarının eksiksiz olarak yerine getirilmesinden vazgeçerler. Acil durumlar şunları içerir: ayaklanmalar, sel ve yangınlar, olağanüstü halin başlaması, doğal afetler, savaşlar ve Tarafların kontrolü dışındaki diğer faktörler. Tarafların kontrolü dışındaki faktörler ayrıca elektrik kesintilerini, İnternet sistemi ile iletişim eksikliğini vb. içerir. 

9. Şartlar arasında alışverişi için byazatelnye

9.1. BlaBlaMoney sistemini kullanarak yasa dışı döviz bozdurma işlemleri yapmak yasaktır. Bu zorunluluğun ihlali ve BlaBlaMoney sisteminin yasa dışı eylemler gerçekleştirmek amacıyla kullanılması durumunda, Abone kendisine bu ülkenin yasalarına uygun yasal tedbirlerin uygulanması konusunda uyarılır.    

9.2. Ödeme sistemlerinden, finans kurumlarından ve bankalardan, kanun uygulayıcı kuruluşlardan ve etkilenen diğer kişilerden ilgili taleplerin alınması üzerine, BlaBlaMoney yönetimi, bu tür ihlallerin yasa dışılığının tamamen kanıtlanması durumunda, ihlal olgusuna ilişkin gerekli verileri gönderir. 

9.3. BlaBlaMoney sistemi elektronik para değişimi işlemlerinde yer alan meşru kaynağı kontrol etmediğinden, Abone cari hesabına fonları tam olarak aldıktan sonra hizmetin sağlanması tamamlanmış sayılır. 

9.4. Abone adına hareket eden kişilerin para takası yapmaları durumunda, BlaBlaMoney bu tür işlemlerin sonuçları için sorumluluk kabul etmez .  

9.5. BlaBlaMoney sistemindeki çalışma koşulları ile anlaşmasını onaylayan Abone, mevcut Anlaşmanın yükümlülüklerinin tüm sorumluluğunu üstlenir.

10. BlaBlaMoney hizmetinde Abonenin Doğrulanması

10.1. Abonenin BlaBlaMoney hizmetinin ilk talebi üzerine doğrulamadan geçmeye hazır olması, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

10.2. Hizmet, tanımlama sürecinde, Abone"nin her türlü kişisel verilerini, hizmetin gerekli gördüğü herhangi bir formatta ve herhangi bir hacimde talep edebilir.

10.3. Hizmet, Abone ile ilgili bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, kullanacak ve aktaracaktır.

10.4. Abone, kimliği iletmekle, Hizmetin gerekli gördüğü Abone ile ilgili herhangi bir araştırma yapmayı kabul eder. Hizmet, kendi takdirine bağlı olarak bu araştırma için üçüncü bir tarafı görevlendirebilir.

10.5. Hizmet üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin cüzdanlarının internet adresleri otomatik AML doğrulamasından geçer. Uygulamada belirtilen Abone cüzdanının İnternet adresinin aşağıdaki kavramlarla bağlantısı varsa, Hizmet Abonenin doğrulama prosedürünü talep edebilir : 

Yasadışı Hizmet;

Darknet Pazar Yeri;

Darknet Hizmeti;

Sahte Değişim;

Karıştırma Hizmeti;

Fidye;

Çalıntı Paralar;

Aldatmaca.

10.6. Bir bağlantının ortaya çıkması durumunda, yalnızca Abone doğrulama prosedürünü geçtikten sonra, para gönderenin adresine iade edilecektir (eksi geri ödeme için harcanan komisyon).

10.7. Bir bağlantının tespit edilmesi durumunda, yalnızca Abone tarafından doğrulama prosedürü tamamlandıktan sonra, fonlar gönderenin bilgilerine iade edilecektir (%10 komisyon eksi).